Kế hoạch tài chính
Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018

Ngày 07/7/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND về quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2017 – 2018. 

Theo Nghị quyết, mức thu học phí năm học 2017 – 2018 được giữ nguyên như mức thu năm học 2016-2017. Riêng học phí bậc mầm non chia thành 02 loại: học phí lớp 01 buổi, học phí lớp 2 buổi và bán trú. Đối với học phí 1 buổi: mức thu thành thị (các phường và các thị trấn): 60.000 đồng/tháng/trẻ và mức thu ở nông thôn (các xã trong tỉnh): 30.000 đồng/tháng/trẻ. Đối với lớp 02 buổi và bán trú: mức thu ở thành thị (các phường và các thị trấn): 90.000 đồng/tháng/trẻ và mức thu ở nông thôn (các xã trong tỉnh): 45.000 đồng/tháng/trẻ. Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

 Về các đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương bình và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17/7/2017 và bãi bỏ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND./.

                                                                                                           Anh Kiệt

                                                                                                (Nguồn Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi