Chính trị tư tưởng
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017

Ngày 26/7/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý cốt cán của 2 ngành Tuyên giáo và Giáo dục Đào tạo. Tham gia lớp bồi dưỡng là lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Đ/c Nguyễn Bách Khoa, UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho công chức, viên chức ngành tuyên giáo và ngành giáo dục và đào tạo nắm vững nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ngoài ra, học viên lớp bồi dưỡng còn được tiếp thu các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) như: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sau lớp bồi dưỡng cấp tỉnh, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho tất cả công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo./.

                                                                                                                             Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi