Thanh tra
Thông tin về kiểm tra đầu năm học

Thực hiện Quyết định số 709/QĐ-SGDĐT ngày 22/8/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long. Từ ngày 27/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tiến hành kiểm tra tình hình đầu năm học tại 07 trường THCS-THPT, THPT và 02 phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

 Để kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, quán triệt và thực hiện nghiêm Công văn số 774/TTr-NV2, ngày 27/8/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học, từ ngày 27/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tiến hành kiểm tra tình hình đầu năm học 2018 - 2019 tại 07 trường THCS-THPT, THPT và 02 phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Đây là điểm đổi mới của công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Thời điểm bắt đầu kiểm tra của năm học này sớm hơn so với các năm học trước nhằm kịp thời nắm bắt các thông tin, phát hiện hạn chế, thiếu sót trong tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị để chấn chỉnh giúp đơn vị hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học. 

 Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Việc sắp xếp mạng lưới trường/lớp, tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long; Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; Việc xây dựng các kế hoạch, việc lập và quản lý các hồ sơ đầu năm học; Việc thực hiện quy chế chuyên môn; Việc quản lí và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhà vệ sinh trong nhà trường; Thực hiện các khoản thu đầu năm; quản lý dạy thêm học thêm.

Đợt kiểm tra dự kiến kết thúc vào ngày 20/9/2018. Sau đợt kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có kết luận và rút kinh nghiệm chung cho toàn ngành về các nội dung kiểm tra./.

                                                                                                                   Thanh tra

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi