Văn phòng
Vĩnh Long, đạt 52 Huy chương tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 (mở rộng) năm 2018 khu vực phía Nam

Kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm là sân chơi về học tập chuyên môn dành cho học sinh giỏi không chuyên lớp 10 và lớp 11 của các trường trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh, thành phía Nam, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Với 10 môn thi (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học (môn thi giáo dục STEM và Robot).

Mục đích của cuộc thi là phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực về bộ môn ở lớp 10 và 11, tạo nguồn rèn luyện đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, thành phố. Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận nội dung kỳ thi tốt nghiệp và đại học, đưa dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả dạy học. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy giữa giáo viên và học sinh các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam.

Tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố  Hồ Chí Minh lần thứ 4 (mở rộng) năm 2018 khu vực phía Nam, Vĩnh Long đạt 53 huy chương gồm 34 huy chương dành cho học sinh chuyên (08 huy chương vàng; 11 huy chương bạc và 15 huy chương đồng) và đạt 19 huy chương dành cho học sinh không chuyên (02 huy chương vàng; 03 huy chương bạc; 14 huy chương đồng). Xếp hạng 23/64 tỉnh thành.

Danh sách học sinh chuyên đạt Huy chương Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIV năm 2018

TT

Họ và tên

Đơn vị

Huy chương

1

Huỳnh Anh Thư

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, tiếng Anh 10

2

Nguyễn Hữu Quang Vinh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Vật lý 10

3

Nguyễn Võ Hồng Mỹ Tiên

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Vật lý 10

4

Trần Anh Huy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Vật lý 11

5

Trần Lĩnh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Toán 11

6

Trần Minh Tâm

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Lịch sử 11

7

Trần Yến Phương

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Địa lý 11

8

Nguyễn Ngọc Khánh Hằng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Vàng, Ngữ văn 11

9

Trịnh Hải Huỳnh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, tiếng Anh 10

10

Lê Huỳnh Cẩm Tiên

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, tiếng Anh 10

11

Võ Hải Đăng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, tiếng Anh 11

12

Nguyễn Lâm Hữu Thiên

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Vật lý 11

13

Lê Khánh Xuân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Sinh học 11

14

Nguyễn Thanh Hương

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Lịch sử 11

15

Nguyễn Mỹ Quỳnh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Tin học 11

16

Châu Đăng Minh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Toán 10

17

Ngô Chiến Thắng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Toán 11

18

Mai Quốc Khánh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Toán  11

19

Lê Nguyễn Hồng Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Bạc, Sinh học 11

20

Nguyễn Thanh Hằng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Địa lý 10

21

Nguyễn Ngọc Mai anh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Địa lý 10

22

Thái Ngọc Vinh Hiển

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Toán 10

23

Phạm Ngọc Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Hóa học 10

24

Trần Ngọc Bảo Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Lịch sử 10

25

Nguyễn Lê Tiến Phát

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Lịch sử 10

26

Võ Ngọc Trúc Lam

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Tin học 10

27

Lý Bình Nghi

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Ngữ văn 10

28

Phạm Đại Hoàng  An

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Vật lý 11

29

Nguyễn Thị Kim Ngân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Sinh học 11

30

Lê Như Lâm

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, tiếng Anh 11

31

Nguyễn Thị Vân Anh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Địa lý 11

32

Phạm Ngọc Vũ Thư

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Lịch sử 11

33

Đoàn Nguyễn Nhật Quang

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Tin học 11

34

Phùng Thị Kiều Oanh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương Đồng, Ngữ văn 11

 

Danh sách học sinh không chuyên đạt Huy chương tại Kỳ thi Olympic tháng 4

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 (mở rộng) năm 2018 khu vực phía Nam

TT

Họ và tên

Đơn vị

Huy chương

1

Phạm Thị mỹ Tiên

THPT Hòa Ninh

Huy chương  Vàng Địa lí 10

2

Nguyễn Thị Kiều Hương

THPT Hòa Ninh

Huy chương  Vàng Lịch sử 10

3

Nguyễn Tấn Phước

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Bạc Hóa 10

4

Hồ Thị Diễm Thúy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Bạc Lịch sử 10

5

Đặng Thị Cẩm Vân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Toán 10

6

Ngô Lê Gia Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Hóa 10

7

Trương Phi Phúc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Hóa 10

8

Trần Tô Tuyết Anh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Ngữ văn 10

9

Đinh Anh Gia Huy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng tiếng Anh 10

10

Trần Minh Thuận

THPT Hòa Ninh

Huy chương  Đồng  Lịch sử 11

11

Huỳnh Đức Long

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Toán 11

12

Trương Đức Bảo Khang

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Toán 11

13

Trần Tuấn Duy Khánh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Sinh học 11

14

Cao Hưng Phú

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Tin học 11

15

Lê Hoàng Uyên Nhi

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng Ngữ văn 11

16

Võ Nhật Tâm

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Huy chương  Đồng tiếng Anh 11

17

Nguyễn Hoàng Khang

THPT Vĩnh Long

Huy chương  Đồng Ngữ văn 11

18

Trương Hà Y

THPT Vĩnh Long

Huy chương  Đồng  Lịch sử 11

Thành tích đạt được của Ngành tại kỳ thi đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của thầy trò Ngành Giáo dục Vĩnh Long, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong tỉnh./.       

                                                                                                                          H.T.P

 

Trần Anh Huy nhận Huy chương Vàng môn Vật lý

tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXIV năm 2018 nhận thưởng

 

08 học sinh lớp chuyên đạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4

lần thứ XXIV năm 2018 nhận thưởng

 

10 học sinh lớp chuyên đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh lần thứ 4 (mở rộng) năm 2018 khu vực phía Nam nhận thưởng

 

15 học sinh lớp chuyên đạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh lần thứ 4 (mở rộng) năm 2018 khu vực phía Nam nhận thưởng

 

Học sinh lớp không chuyên đạt Huy chương tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố 

Hồ Chí Minh lần thứ 4 (mở rộng) năm 2018 khu vực phía Nam nhận thưởng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi