Văn phòng
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 73 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Long

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 73 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Trong đó, có 64 cá nhân trong ngành giáo dục (Huyện Mang Thít: 04 cá nhân, huyện Long Hồ: 41 cá nhân, huyện Tam Bình: 12 cá nhân, các đơn vị trực thuộc: 07 cá nhân) và 09 cá nhân ngoài ngành.

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng mỗi năm 2 lần vào tháng 02 và tháng 10 hàng năm.

                                                                                                                        P.V.N

                                                                                           (Theo QĐ số 2578/QĐ-BGDĐT, ngày 12/7/2018)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi