Chính trị tư tưởng
Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Trong 02 ngày 23,24/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý cốt cán của 2 ngành Tuyên giáo, Giáo dục và Đào tạo. Tham gia lớp bồi dưỡng là Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các trường THPT, THCS&THPT; Lãnh đạo các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Bách Khoa, UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Đ/c Nguyễn Bách Khoa, UVTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo nắm vững những nội dung cơ bản; những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Những vấn đề về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Nội dung học tập gồm 05 nội dung: (1) Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); (2) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh năm 2018 "về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; (3) Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long; (4) Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2018; (5) Thông tin về Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật An ninh mạng.

Sau lớp bồi dưỡng cấp tỉnh, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông tiếp tục phối hợp Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho tất cả công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo./.

                                                                                                                        Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi