Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
SGDĐT xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018, ngày 24 tháng 6 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã họp với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và các phòng chuyên môn của Sở để xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, lớp 10 không chuyên cho trường.

Căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 của trường và sau khi phân tích kết quả thi, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở đã phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên như sau:

1) Lớp 10 chuyên:

Tên lớp

Điểm chuẩn

Số học sinh trúng tuyển

Chuyên Toán

36.0

70

Chuyên Vật lý

39.75

35

Chuyên Hóa học

42.25

35

Chuyên Sinh học

36.25

17

Chuyên Ngữ văn

36.25

35

Chuyên Tiếng Anh

38.30

70

Cộng:

262

 

Điều kiện để tuyển các lớp chuyên:

- Những học sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các môn qui định, không vi phạm qui chế thi, có bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh (hệ số 1) đạt từ 2 điểm trở lên và từ 4 điểm trở lên đối với môn chuyên thì được đưa vào danh sách để xét tuyển.

- Xét theo điểm xét tuyển hệ chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Nếu môn chuyên nào có điểm thấp nhất trùng nhau và số tuyển vượt chỉ tiêu thì sẽ chọn thí sinh có điểm thi môn chuyên cao hơn và nếu điểm thi môn chuyên cũng bằng nhau thì sẽ chọn thí sinh có điểm trung bình của môn thi chuyên cuối năm lớp 9 cao hơn.

2) Lớp 10 không chuyên:

Những học sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, đủ điều kiện sẽ được tính điểm tuyển sinh hệ không chuyên và đưa vào danh sách xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển hệ không chuyên:

- Những học sinh dự thi đủ các môn qui định, không vi phạm qui chế thi, tất cả bài thi đều đạt từ 2 điểm trở lên được đưa vào danh sách để xét tuyển lớp không chuyên.

- Lấy điểm xét tuyển hệ không chuyên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Kết quả trường tuyển 48 thí sinh vào lớp 10 hệ không chuyên với điểm chuẩn là     27.40 điểm.

Như vậy, năm học 2017-2018, trường THPT chuyên sẽ tuyển tổng cộng 310 học sinh vào học lớp 10 của trường năm học 2017-2018.

Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố công khai tại trường vào ngày 27/6/2017./.

                                                                                                                                                           KT-KĐCLGD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi