Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Tin về ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Ngày 23/6/2017, buổi sáng thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017 thi bài thi tổ hợp đầu tiên của kỳ thi. Đó là bài thi Khoa học tự nhiên gồm có 3 môn thi thành phần là Vật lý, Hóa học và Sinh học. Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục thi môn Tiếng Anh. Đặc biệt, tại Điểm thi Vĩnh Xuân, có một thí sinh duy nhất của tỉnh dự thi Tiếng Nhật. 

Ở buổi thi Khoa học tự nhiên, Vĩnh Long có 20 thí sinh vắng thi và có 13687 lượt thí sinh dự thi 3 môn thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, đạt tỉ lệ 99,85%. Có 21 Điểm thi có số thí sinh dự thi đạt 100%. Hai Điểm thi không đạt 100% là Vĩnh Long và Tân Quới. Tình hình coi thi tại các Điểm thi vẫn giữ an toàn, an ninh trật tự tốt. Lực lượng công an bảo vệ và cảnh sát thực hiện tốt nhiệm vụ  giữ an ninh trật tự tốt trước cổng các Điểm thi.

Ở buổi thi Tiếng Anh và Tiếng Nhật, đây cũng là môn thi với hình thức trắc nghiệm,cả tỉnh có 8882 thí sinh dự thi trên tổng số 8899 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Anh, đạt tỉ lệ 99,81%. Tình hình coi thi tại các Điểm thi an toàn, an ninh trật tự tốt. Có 14 Điểm thi thí sinh dự thi đạt 100% là Nguyễn Thông, Trưng Vương, Lê Quí Đôn, Phú Quới, Hòa Ninh, Mang Thít, Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Hiếu Tự, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn,  Bình Minh, Trà Ôn, Vĩnh Xuân và Hòa Bình. Các thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên không phải thi bài thi Ngoại ngữ.

Ngày thi đầu tiên tiếp tục diễn ra an toàn, đảm bảo Quy chế, các Điểm thi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày thi đầu tiên. Đây cũng là ngày coi thi đầu tiên của bài thi tổ hợp. Ngày mai 24/6/2017, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng của kỳ thi là bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

 

Các học sinh không chọn bài thi Khoa học tự nhiên sẽ thi bài thi Khoa học xã hội nầy. Một số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp cũng phải dự thi bài thi nầy dù đã dự thi bài thi Khoa học tự nhiên./. 

                                                                                                                                                    KT-KĐCLGDD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi