Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

+ Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến Bộ phận một cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long).

Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ  thông báo ngày trả kết quả qua điện thoại hoặc bằng văn bản gửi đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc điện thoại thông báo cho người nộp biết bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  không quá 01 lần.

+ Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tiến hành, kiểm tra thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo làm tờ trình UBND tỉnh thẩm tra quyết định cho phép liên kết đào tạo sau đó gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên ý kiến của UBND tỉnh Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản cho phép hoặc không cho phép liên kết đào tạo.

+ Bước 4: Nhận kết quả liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ trả kết quả;

Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian : Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết nghỉ).

-Cách thức thực hiện: Trực tiếp  hoặc qua hệ thống bưu điện.

-Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (theo mẫu), nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký;

+ Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành có nhu cầu đào tạo;

+ Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh.

-Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ TCCN;

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+  Chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy (Mẫu 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008)

+ Bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (Mẫu 2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008)

-  Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của TTHC:

Quyết định cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:

+ Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;

+ Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:

+ Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;

+ Xác định được địa điểm đặt lớp:

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

- Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi