Kế hoạch tài chính
Hướng dẫn trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ngoài biên chế

Ngày 19/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 98/HD-SGDĐT về việc trả tiền cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ngoài biên chế.

 Theo hướng dẫn, năm 2017, sẽ áp dụng chế độ hợp đồng theo vị trí việc làm và hưởng theo vị trí việc làm, không hưởng theo trình độ đào tạo như các năm trước đây. Riêng đối với nhân viên bảo vệ, nếu có đủ các tiêu chuẩn (có sức khoẻ; có đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên; có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công an) thì được hưởng hệ số mức lương khởi điểm là 1,5. Đối với nhân viên bảo vệ đã có thời gian hợp đồng liên tục trên 02 năm và đã được hưởng hệ số nâng lương của mức khởi điểm là 1,00 (nếu có đủ các điều kiện theo quy định) thì được chuyển sang bậc có hệ số lương cao hơn gần nhất của mức khởi điểm là 1,50 (nhóm nhân viên bảo vệ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP). Bên cạnh đó, các đối tượng hợp đồng ngoài biên chế trường học vẫn được tính theo mức lương cơ sở chung và nếu có tính chất dài hạn, liên tục từ 24 tháng trở lên và không vi phạm kỷ luật có thể đề nghị nâng hệ số lương theo định mức nâng bậc quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP./.


                                                                                                              KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi