Tin tức sự kiện
Ngành Giáo dục Vĩnh Long hướng dẫn tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018

Để đồng bào dân tộc Khmer trong toàn ngành Giáo dục Vĩnh Long vui đón Tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, tăng cường đoàn kết phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018.

Theo đó, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 3 ngày từ 14/4/2018 đến hết ngày 16/4/2018. Ngành Giáo dục Vĩnh Long chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Vận động hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer nghèo được vui đón Tết.

Công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết 03 ngày từ 14/4/2018 đến hết ngày 16/4/2018./.

                                                                                                                    P.V.N

                                                                                        (Theo Công văn số 441/SGDĐT-VP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi