Văn phòng
Diện mạo ngành Giáo dục Vĩnh Long 25 năm từ khi tái lập tỉnh
Qua 25 năm tái lập tỉnh, cùng với tiến trình đổi mới từ năm 1986, sự ra đời của Nghị quyết TW 2 khóa VIII về định hướng chiến lược phát triển GDĐT trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000, Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp, đặc biệt sự tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đã có những bước đi vững chắc và vươn lên đạt nhiều thành tích. 

Thành tựu nổi bậc trong 25 năm qua của ngành là sự phát triển về quy mô, mạng lưới trường, lớp; về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; về chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tất cả là điều kiện đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển chất lượng các mặt giáo dục của toàn ngành.

Về quy mô, mạng lưới trường lớp: Mạng lưới trường lớp tiếp tục được sắp xếp, đầu tư và phát triển ổn định, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Những năm đầu tái lập tỉnh, nhiều địa phương thiếu trường, một số trường thiếu phòng học, thiếu điện, không có nhà vệ sinh, nhiều phòng học tre lá, tạm bợ. Đến nay, đã xây dựng thay thế toàn bộ các điểm trường bằng tre lá và chuyển sang đầu tư xây dựng kiên cố đạt tỷ lệ 99,18%, 100% trường học có nhà vệ sinh. Toàn tỉnh có 447 trường học mầm non, phổ thông (tăng 100 trường so năm 1992), 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, 01 Trung tâm Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, 01 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 01 trường Trung cấp; 05 trường Cao đẳng; 03 trường Đại học. Số lượng học sinh ngày càng tăng, tính đến học kỳ I năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 211.368 em/6.954 nhóm, lớp, so năm 1992 tăng 14.380 em /1.390 nhóm, lớp. 

Về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Các huyện có sự chủ động thực hiện theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của UBND tỉnh, đầu tư xây dựng có trọng điểm, nhất là đối với các trường cận chuẩn, các trường ở xã xây dựng "Nông thôn mới". Từ năm 1992 đến năm 2000, toàn tỉnh chỉ có 04 truờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2005-2006, có 37 trường đạt chuẩn Quốc gia. Đến cuối tháng 3/2017, có 180/437 trường Mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ: 41.19%.

Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý: Những năm đầu tái lập tỉnh, đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhiều giáo viên chưa được chuẩn hóa, một số giáo viên dạy nhiều tiết, dạy trái môn được đào tạo, phần lớn giáo viên mầm non hợp đồng. Đến nay, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phát triển và ổn định về biên chế, đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về quản lý và giảng dạy. Toàn tỉnh hiện có trên 12.099 giáo viên bậc học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, tăng 5.099 giáo viên so năm 1992, trong đó 64.48% giáo viên trên chuẩn. Cán bộ quản lý có 1.043 người, trên chuẩn đạt tỷ lệ 86.19%.

Về chất lượng giáo dục đào tạo: Việc phát triển về quy mô, mạng lưới trường lớp; số trường đạt chuẩn Quốc gia; số lượng và chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong thời gian qua chính là những điều kiện đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Công tác huy động học sinh mầm non, phổ thông có hộ khẩu trong tỉnh đến trường học tập đạt tỉ lệ cao. Giáo dục Vĩnh Long đã hoàn thành xóa mũ chữ, phổ cập giáo dục tiểu học năm 1997, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2004, hoàn thành phổ cập giáo dục THCS năm 2005, là một trong những tỉnh, thành phố hoàn thành công tác phổ cập trước thời gian quy định. Hiện nay, công tác này vẫn được giữ vững và nâng cao chất lượng qua từng năm. Đặc biệt, tháng 8/2016, tỉnh Vĩnh Long được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT được nâng lên. Năm 2016, đứng đầu trong các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giáo dục chuyên nghiệp được quan tâm hơn, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Năm 1992, 16% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng. Đến năm 2016, tỷ lệ này đạt 46,69%, tăng gần 3 lần. Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình và cải tiến phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Những kết quả này tạo tiền đề vững chắc để tỉnh Vĩnh Long thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XI.

                                                                                                                            Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi