Chính trị tư tưởng
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác phòng, ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh

Thực hiện Quy chế phối hợp số 07/QCPH-CA-GDĐT, ngày 22/3/2016 giữa ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long và Công an tỉnh Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo, năm 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công tác phòng, ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh.

Các trường học trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các trường học nhằm bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Lập hòm thư tại các đơn vị trường học, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy trong giáo viên, học sinh; xây dựng và tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, các trường học phối hợp với đội cảnh sát giao thông tỉnh, huyện, thành phố triển khai nội dung cơ bản Luật Giao thông đường bộ, đường thủy kết hợp với trưng bày hình ảnh; tổ chức các hoạt động tương tác giữa người dạy và người dự. Trong những năm qua, Ngành đã tổ chức tốt "Ngày hội an toàn giao thông"; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra các trường học và cơ sở giáo dục về kế hoạch tổ chức thực hiện công tác an toàn giao thông, sơ đồ đưa đón học sinh; quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng thông tin từ mạng internet,…

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức, trang bị tủ sách pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh; giáo dục học sinh các kỹ năng phòng chống, ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể bị xâm hại tình dục và những trò lừa đảo của các đối tượng buôn bán người. Bên cạnh đó, các đơn vị trường học thực hiện tốt "tuần sinh hoạt công dân" vào đầu năm học để tuyên tuyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đăng ký không vi phạm pháp luật theo phương châm "Trường học không có ma túy gắn với xóm, ấp, phố phường không có tệ nạn ma túy" theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội pham tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Tuy nhiên do đây là công tác phức tạp nên việc phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh còn không ít hạn chế như: Các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa hấp dẫn học sinh; tài liệu phục vụ công tác truyên truyền về an ninh trật tự trường học phong phú; các dịch vụ kinh doanh gần khu vực cổng trường xuất hiện nhiều, làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục ngăn chặn các tệ nạn xã hội gây ra cho nhà trường; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và cơ quan công an và chính quyền địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ nên việc kiểm tra, giám sát việc tụ tập của học sinh chưa kịp thời.

Với phương châm tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa là chính, trong thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất là, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Phát huy tinh thần tự giác, xây dựng khối đoàn kết, chung tay xây dựng "Trường học an toàn về an ninh trật tự".

Thứ hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong từng cơ sở giáo dục về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Củng cố và xây dựng lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường để kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Thứ ba là, thường xuyên tổ chức, thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa trường học và công an địa phương nơi trường đóng trụ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, karaoke…làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh trật tự trường học.

Thứ tư là, xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống tội phạm của địa phương và gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục các em. Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục học sinh nhất là học sinh mầm non, tiểu học; vai trò và hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp với nhà trường, đoàn thể chính quyền để quản lý, giáo dục, rèn luyện giúp các em học tập tốt, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội./.

                                                                                                                               Hồng Sơn

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi