Giáo dục trung học
Những điểm cần lưu ý cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, và công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, theo đó có nhiều điểm mới mà thí sinh cần lưu ý để thực hiện đúng, tránh xảy ra những điều đáng tiếc trong kỳ thi.

1. Nội dung thi

Năm 2017, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 12 THPT với các câu hỏi ở mức độ cơ bản để đáp ứng mục tiêu xét TN THPT và có những câu hỏi nhằm phân hóa kết quả thi của thí sinh, đáp ứng mục tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi chuẩn hóa riêng. Để có kết quả tốt trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, học sinh nên ôn tập tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng chủ yếu của chương trình giáo dục lớp 12 cấp THPT.

2. Bài thi

Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (KHTN) tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; và  Khoa học Xã hội (KHXH): Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Với hình thức thi này sẽ hướng học sinh học tập toàn diện, khắc phục tình trạng học tủ, học lệch.

Thí sinh phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp đối với GDPT. Đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp, riêng tổ hợp KHXH có 2 môn Lịch sử, Địa lý. Trong Quy chế cho phép và khuyến khích học sinh ngoài các bài thi bắt buộc thì có thể đăng ký thi cả 2 bài thi tự chọn (KHTN và KHXH) để tăng thêm cơ hội xét tuyển vào các ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành và khuyến khích các em học tập toàn diện hơn. Điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; các môn thi thành phần trong mỗi bài thi KHTN, KHXH có cùng một mã đề thi.

 - Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một Phiếu TLTN. Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định; khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định. Không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và của thí sinh thi các bài thi khác của kỳ thi.

- Khi dự thi môn thành phần đầu tiên, thí sinh cần lưu ý ghi đủ thông tin trên phiếu TLTN, đặc biệt là các thông tin về số báo danh, mã đề thi. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp phải có cùng một mã đề thi. Do đó, thí sinh cần lưu ý kiểm tra mã đề thi trước khi làm bài.

Lưu ý: các môn thi thành phần trong mỗi bài thi KHTN hoặc KHXH có cùng một mã đề thi, nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 10 phút sau khi thí sinh nhận đề thi.

Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

3. Tham khảo đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm

Các thí sinh cần chú ý học tập, ôn luyện trong chương trình quy định ở lớp 12, không học tủ, học lệch, không học thêm tràn lan. Thí sinh cần tham khảo đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm Bộ đã công bố để có định hướng ôn tập đạt kết quả cao.

4. Cụm thi

Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (gọi là các tỉnh) tổ chức một cụm thi do sở GDĐT chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh, mỗi cụm thi có các Điểm thi được đặt ở các trường hoặc liên trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Bộ GDĐT điều động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ đến các cụm thi để phối hợp tổ chức thi.

5. Phòng thi, số báo danh

- Phòng thi: xếp tối đa 24 thí sinh, khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang.

Thí sinh tự do được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định. Thí sinh GDTX được bố trí phòng thi riêng khi dự thi bài thi KHXH.

- Số báo danh: Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất. Số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi có 2 chữ số và 06 chữ số tiếp theo được đánh tăng dần, liên tục từ 000001 đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, đảm bảo không có thí sinh trùng số báo danh.

6. Chấm thi: Bài thi được chấm bằng phần mềm chuyên dụng

Quy chế quy định rất rõ quy trình, yêu cầu của công tác chấm thi. Trong đó các bài thi Toán, KHTX, KHXH và Ngoại ngữ thi theo hình thức TNKQ nên sẽ được chấm bằng máy và phần mềm chuyên dụng với quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn, chính xác, khách quan.

Bài thi tự luận Ngữ văn được chấm theo 2 vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra cùng tiến độ với quá trình chấm thi.

Bộ GD&ĐT tiếp tục sử dụng kết quả học tập trong năm lớp 12 với kết quả các bài thi để xét công nhận TN THPT, đây là sự cụ thể hóa cho việc kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học theo tinh thần Nghị quyết 29.

Phúc khảo: mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

7. Đối tượng dự thi

- Người đã học hết chương trình THPT hoặc GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi.

- Thí sinh tự do gồm người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

8. Điều kiện dự thi

- Không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

- Đối với học sinh đang học lớp 12 chương trình GDPT, GDTX: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực xếp loại từ yếu trở lên.

- Đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn của GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

- Thí sinh tự do: những người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định.

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.

9. Khai báo đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự thi

Việc đăng ký dự thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. Dữ liệu này được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Do vậy các thí sinh cần lưu ý và hiểu rõ Quy chế thi để đăng ý dự thi (ĐKDT) kịp thời, chính xác.

Khi ĐKDT các em cần chú ý khai báo đầy đủ các thông tin trong Phiếu ĐKDT, trong đó đặc biệt chú ý các thông tin về: Các thông tin cá nhân; Đối tượng dự thi; Đăng ký thi các bài thi/môn thi thành phần (các bài thi bắt buộc và các bài thi tự chọn); Các chế độ ưu tiên (nếu có); Các bài thi sử dụng để xét tốt nghiệp THPT; Các thông tin liên quan khác…

Đặc biệt, điểm khác biệt khi đăng ký dự thi năm nay so với năm 2016 là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi. Để có thể đăng ký xét tuyển đúng, thí sinh cần tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của các trường.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý các quy định: được đăng ký không hạn chế số ngành, số trường và các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

Để đảm bảo thực hiện Kỳ thi Quốc gia 2017 một cách thuận lợi, thí sinh, giáo viên, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ các điểm mới trong Quy chế tuyển sinh năm 2017 để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

 

 

                                                                                                                                       Lê Quang Phương

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi