Kế hoạch tài chính
Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP
Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản số 5018/UBND-KTTH về việc chấp thuận cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 2016 cho đến khi có quy định mới. 

Như vậy, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có 33 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động gồm: các trường THPT, THCS-THPT, Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Vĩnh Long và có 01 đơn vị - Trung tâm Ngoại ngữ - tin học tỉnh Vĩnh Long thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

 

                                                                                           KH-TC

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi