Văn phòng
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo có 21 Quy trình nội bộ và phạm vi áp dụng gồm 47 thủ tục hành chính được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại quyết định số 2932/QĐ-UBND thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Văn bằng chứng chỉ; Quy chế thi, tuyển sinh

Mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức nắm rõ được quá trình giải quyết công việc. Thông qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

                                                                                                                                     BBT


 * Quyết định công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi