Văn phòng
Công bố dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian xin ý kiến là 60 ngày.

Quý Thầy Cô giáo và các em học sinh tham khảo./.

 * File đính kèm 1

 * File đính kèm 2

                                                                                                                   BBT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi