Văn phòng
Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp ; đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời;…

Định kỳ hằng năm, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức Hội nghị sơ kết, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng. Ngoài khen thưởng của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, cần lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị về Sở trình Bộ GDĐT khen thưởng tại Hội nghị sơ kết, tôn vinh. Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh, khen thưởng vào dịp tổng kết năm học hoặc 20/11. Hình thức tổ chức tôn vinh, khen thưởng do các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục quyết định.

Định kỳ 02 năm, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua và tôn vinh những điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục. Thời gian vào dịp 20/11, cụ thể: Hội nghị sơ kết vào 20/11/2018, Hội nghị tổng kết vào 20/11/2020./.

                                                                                                                          P.V.N

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi