Văn phòng
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, về phát triển giáo dục và đào tạo gồm các nội dung cụ thể như sau:

Triển khai các Đề án được UBND tỉnh phê duyệt như: Đề án Sữa học đường; Đề án Phát triển giáo dục mầm non; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy - học, Dự án phát triển thể thao học đường; Dự án trường học tiên tiến,…

Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với điều kiện của địa phương; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật; đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến cuối năm 2018 đạt từ 46%.

Tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT từ 97% trở lên. Triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường THCS, THCS-THPT, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đào tạo nghề trong chương trình hướng nghiệp và giáo dục phổ thông.

                                                                                                                 P.V.N

                                                                                          (Theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi