Văn phòng
Năm 2017 Ngành GDDT Vĩnh Long đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND và Kế hoạch số 18/KH-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long, Sở GDĐT xây dựng cổng thông tin điện tử đúng theo quy định của Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT, trong năm đăng tải hơn 250 tin về những hoạt động của ngành, công bố thủ tục hành chính, các biểu mẫu báo cáo, các báo cáo kết quả thực hiện của ngành, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luận, các Nghị quyết Trung ương, các Chỉ thị, Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành. Ngoài ra, Ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT trên địa bàn Vĩnh Long.

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Sở GDĐT đã thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố theo hướng giảm dần điểm lẻ, tăng quy mô đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, tính đến 30/11/2017 tỉnh có 455 trường mầm non, phổ thông trong đó có 190 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 43.58% tăng 13 trường so với năm 2016; rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên cơ sở đề án vị trí việc làm, tính đến nay ngành giáo dục có 17.124 công chức, viên chức (Mầm non: 4.278; Tiểu học: 5.880; THCS: 4.145; THPT: 2.641; GDTX: 180); thực hiện đầy đủ các chính sách đối với nhà giáo, CBQL và học sinh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong tập thể; thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông đáp ứng nhu cầu việc làm trong xã hội, năm 2017 có 5.015 học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt tỉ lệ 53,69%, tăng 7.00 % so với 2016 (trong đó hệ đại học 4.640 học sinh, tỉ lệ 49,68%, so với 2016 tăng 12,45%; hệ cao đẳng 375 học sinh, tỉ lệ 4,01% so với 2016 giảm 5,45%). 408 học sinh đỗ TCCN và 3.917 học sinh đi luồng khác; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, quy động trên 61,105 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, khuyến học khuyến tài, tăng nguồn lực đầu tư CSVC.

Ngành giáo dục Vĩnh Long đã xác định 05 nhiệm vụ để thực hiện năm 2018:  tiếp tục hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo./.

                      H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi