Văn phòng
Kết quả thực hiện Đề án trợ giúp học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non, phổ thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Căn cứ Quyết định 1019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 của Chính phủ; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-UBND, ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Năm 2017, có 1.359 học sinh khuyết tật (302 nữ) học hòa nhập tại các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh. Trong đó có 259 học sinh khuyết tật được hưởng chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật học hòa nhập được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư liên tịch số 42/2013-TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ, Bộ Tài chính với số tiền 508.999.095 đồng; 1.100 học sinh khuyết tật học hòa nhập được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 với định mức 100.000 đồng/tháng/học sinh. Ngoài ra trong năm ngành giáo dục vận động nhiều tổ chức cá nhân bằng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ vật lực, tài lực trợ giúp người khuyết tật.

Trong thời gian tới, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật của địa phương giúp mọi người, mọi gia đình, cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật. Triển khai các hoạt động hướng dẫn, thi hành Luật Người khuyết tật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nói chung và người khuyết tật nói riêng. Tích cực hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật của tỉnh. Bố trí kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục theo quy định. Tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân và vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội. Không để tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị xảy ra, tạo nền tảng vững chắc để các em khuyết tật có niềm tin vươn lên trong cuộc sống./.

                                                                                                                     H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi