Văn phòng
Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Sáng ngày 18/12/2017, Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Tham dự Hội nghị có Bà Trương Thanh Nhuận - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường THCS-THPT, THPT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT nêu một số yêu cầu về công tác thi đua, khen thưởng trong năm, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, đồng thời yêu cầu đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu, nghe báo cáo triển khai để áp dụng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày những nội dung chính của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, xoay quanh các nội dung chủ yếu như sau: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc khen thưởng; tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua;hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định,trao tặng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lí nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; quyền, nghĩa vụ tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng thời, lưu ý thêm các phong trào thi đua của ngành trong năm học 2017-2018.

Nghị định số 91/2017-NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 31/7/2017 và có hiệu lực vào ngày 01/10/2017./.

                                                                                                                        P.V.N

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi