Giáo dục - Đào tạo
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

-  Trình tự thực hiện          

+ Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến Bộ phận một cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long).

Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ  thông báo ngày trả kết quả qua điện thoại hoặc bằng văn bản gửi đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc điện thoại thông báo cho người nộp biết bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  không quá 01 lần.

+ Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm  định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, trình UBND tỉnh  ra quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Nếu không đủ điều kiện sáp nhập, chia tách để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học mới Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do. 

+ Bước 3: Nhận kết quả sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ tin học tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

Khi đến nhận kết quả người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ trả kết quả;

Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian : Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết nghỉ).

- Cách thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm của người đại diện hoặc giám đốc trung tâm đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm sẽ hình thành;

+ Đề án kiện sáp nhập, chia tách trung tâm gồm các nội dung:

·        Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

·        Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

·        Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

·        Cơ sở vật chất của trung tâm;

·        Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

·        Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Người đại diện hoặc giám đốc trung tâm đứng tên xin phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).

- Lệ phí: Không.

- Mẫu đơn: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

+ Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;

+ Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi