Văn phòng
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các trường THCS và THPT, THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Sở. Về phía các khối thi đua có Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở các Trường THCS-THPT, THPT trong từng khối thi đua.

Tại Hội nghị, khối trưởng từng khối thi đua thông qua dự thảo Quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của khối thi đua và các chỉ tiêu đăng ký thi đua khối năm học 2017-2018. Năm học này, các khối thi đua thực hiện thi đua theo 03 nội dung: Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị và thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tổng điểm thi đua là 950 điểm và 50 điểm thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long thông tin những nội dung mới trong quyết định số 1081/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua. Đồng thời chỉ đạo các khối thi đua thực hiện tốt các nội dung thi đua, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, gắn thi đua với việc hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2017-2018,  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cuối Hội nghị, lãnh đạo các thành viên trong từng khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua trong năm học 2017-2018 dưới sự chứng kiến của Sờ GDĐT.

                                                                                                                  P.V.N

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi