Giáo dục mầm non
Họp Tổ nghiệp vụ bậc học Mầm non

Sáng ngày 3/10/2017 phòng Giáo dục Mầm non tổ chức họp Tổ nghiệp vụ cấp tỉnh. Thành viên của Tổ nghiệp vụ cấp tỉnh của bậc học được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2017 của Giám đốc Sở GDĐT.  

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ nghiệp vụ của bậc học đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đầu năm học đồng thời thảo luận, triển khai các công tác trọng tâm chuyên môn năm học 2017-2018; một số nội dung về việc thực hiện công tác thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo các kỳ; công tác chuẩn bị cho Hội giảng chuyên đề cấp tỉnh và công tác thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non năm học 2017-2018.

Phát biểu tại cuộc họp, Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã biểu dương những cố gắng khắc phục khó khăn của các đơn vị trong việc chuẩn bị năm học mới 2017-2018. Đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của bậc học như: triển khai thực hiện chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; công tác tổ chức bán trú và an toàn VSTP; bố trí giáo viên hợp lý để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên dạy lớp; khẩn trương cập nhật dữ liệu trên phần mềm SMAS 3.0; tăng cường công tác quản lý tài sản, tài chính nhất là tài chính bán trú … để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017- 2018. 

Tổ nghiệp vụ cấp tỉnh bậc học Mầm non được tổ chức hoạt động theo qui chế làm việc của Tổ. Các thành viên của tổ là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn của bậc mầm non trong toàn tỉnh./.

                                                                                                                  GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi