Kế hoạch tài chính
Hướng dẫn thu, chi buổi thứ 2 và tiền học bán trú năm học 2017-2018

Theo đó, năm học 2017-2018 tiền học buổi thứ 2 ở cấp Tiểu học: thu tối đa 1.500 đồng/học sinh/01 tiết học ; cấp Trung học: thu tối đa 1.800 đồng/học sinh/01 tiết học và một buổi học được tính không quá 03 tiết học. Tùy tình hình và điều kiện địa phương, cơ sở giáo dục quy định mức thu cụ thể, phù hợp nhưng không vượt mức thu quy định này. Cơ sở giáo dục quy định chế độ miễn, giảm cho học sinh (có thể tham khảo đối tượng theo quy định tại nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDĐT- BTC-BLĐTBXH) và thể hiện cụ thể các nội dung này trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Nội dung thu này, nhà trường phải sử dụng hóa đơn thu dịch vụ của ngành thuế. Số tiền thu được phải nộp vào tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi. Nguồn thu này sử dụng theo quy định: sau khi nộp thuế, số còn lại chi 75% cho giáo viên dạy lớp; 10% chi cho công tác quản lý; 15% chi tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, văn phòng phẩm, điện, nước,…của nhà trường.

Đối với tiền tổ chức bán trú là khoản thu được thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Tiền tổ chức bán trú bao gồm: Tiền ăn, tiền thuê người phục vụ bán trú và tiền sinh hoạt bán trú. Các khoản thu này phải có sự thỏa thuận thống nhất bằng văn bản giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Số tiền thu được sử dụng tại đơn vị;  hàng tháng, nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh xác nhận quyết toán chi và thực hiện công khai theo quy định. Căn cứ nội dung thu, nhà trường lập dự toán chi để thực hiện thu và theo nguyên tắc thu chi đúng mục đích, thực hiện đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định.  

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đúng nội dung văn bản hướng dẫn theo nguyên tắc vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa không để xảy ra tình trạng lạm thu và chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, ép buộc học sinh hoặc cha mẹ học sinh để thu thêm những khoản thu không đúng quy định./.

                                                                                                              Anh Kiệt

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi